Evenementenbranche wil aan de slag met zakelijke bijeenkomsten

Het Eventplatform, bestaande uit prominente brancheverenigingen uit de evenementenbranche, heeft een protocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen binnen de 1,5 meter samenleving aan staatssecretaris Mona Keijzer aangeboden.

2020 DDW foto EventPark missethoreca

Het protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten. Hieronder wordt verstaan vak- en consumentenbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van dit protocol.

De staatssecretaris is uitgenodigd om over dit protocol in gesprek te gaan op een locatie alwaar dit ook in de praktijk kan worden gebracht. De branche pleit ervoor om – net als in Duitsland – een onderscheid te maken tussen evenementen en de zakelijke markt, zoals beurzen en congressen.

Omzetwaarde €7,4 miljard

De evenementenbranche genereerde in 2019 een omzet van € 7,4 miljard met circa 100.000 medewerkers, waarbij onderzoek aantoont dat de branche een spin-off omzet levert van enkele miljarden euro’s per jaar naar veel andere branches zoals hotels, horeca, de toeristische sector en transportsector. Sinds de uitbraak van Covid-19 is de evenementenbranche echter tot stilstand gekomen. De meeste (grote) beurzen, congressen en corporate events zijn uitgesteld en verplaatst naar 2021. Zicht op het precieze moment van herstel is nog onzeker. Het lijkt er op dat de evenementenbranche als een van de laatste sectoren zal herstellen.

Toegevoegde waarde

In de afgelopen weken heeft de branche voor (zakelijke) bijeenkomsten haar toegevoegde waarde laten zien in de bestrijding van Covid-19. Diverse spelers hebben direct hun middelen en kennis ter beschikking gesteld om in korte tijd beurzen en evenementenhallen om te bouwen tot noodhospitalen. Ziekenhuizen en sporthallen zijn door standbouwers voorzien van tijdelijke triage ruimtes, diverse spelers in de markt hebben zich gericht op het vervaardigen van beschermingsmiddelen voor zowel de retail als de zorg.

Met het gepresenteerde protocol wil de branche voor (zakelijke) bijeenkomsten onderstrepen dat ook zij, naast de genoemde noodmaatregelen in de bestrijding van Covid-19, haar verantwoordelijkheid wil nemen in het veilig en verantwoord opstarten van zakelijke bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving en zo ook de economische, toegevoegde waarde voor Nederland op een verantwoorde manier kan leveren. Op deze manier kan er weer op bescheiden wijze worden opgestart, als opmaat naar een volgende fase, in de hoop op enig moment weer volwaardige bijeenkomsten te kunnen organiseren, zonder financiële ondersteuning vanuit de overheid, die nu onontbeerlijk is.

Innovatiekracht

Riemer Rijpkema, directeur van CLC-VECTA: ‘Als branche zijn we trots op de innovatiekracht en hulpvaardigheid die onze leden in deze crisis laten zien. Naast het oppakken van nieuwe en noodzakelijke concepten en werkzaamheden in deze crisistijd, willen wij natuurlijk ook weer met ons eigenlijke werk aan de slag. Met het gepresenteerde protocol laten we zien dat we met de juiste maatregelen de draad op een veilige manier kunnen oppakken in deze 1,5 meter samenleving.’

‘Wat ons betreft is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol en de bijbehorende toolbox naleeft en actief aan de slag gaat met handhaving, is dat mogelijk. Met dit voorstel willen wij constructief bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie. Met daarbij de nadrukkelijke aantekening dat het voor vele bedrijven in de keten nog niet rendabel zal zijn en aanvullende steun nog steeds nodig is’.

Bron: missethoreca